7 Hindi Malilimutang 'Milyong Milyonaryo' na Panahon na Magganti Bago ang Celeb Revival (VIDEO)

Kasama sa unang pagkakataon ang isang kontestant ay nanalo ng $ 1 milyon na tanong ... at sa unang pagkakataon may nawalan ng $ 1 milyon na tanong.