Ang 'The White House Plumber' ng HBO ay nag-tap ng Woody Harrelson at Justin Theroux

Ang kwento na nakabase sa administrasyong Nixon ay nagmula sa mga tagagawa ng 'Veep's executive.