'Wedding cake Championship': Sinabi niya / Sinabi niya Sa Johnny Weir & Tara Lipinski

Ang mga iskedyul ng Olympic ay nakakakuha ng kandidato tungkol sa kanilang pagkakaibigan at higit pa.