Ipinakikilala ng 'The Village' EP Mike Daniels ang mga residente ng Bagong Drama sa NBC

Kilalanin ang mga character sa likod ng serye ng NYC-set.