Ang Orihinal na Holiday ng Hallmark na 'Pasko ng Isang Beterano' ay Nagdiriwang Sa Mga Nagsisilbi

Ang mga bagong debut ng pelikula sa Veterans Day.