Ang 'Untold Story' Host na si Elizabeth Vargas sa Bakit Pinipili Niya ang mga Mga Kaso na ito

Ang isa ay napili na para sa isang pelikula sa Hollywood.