Hindi Malilimutang Resulta Sa Mga Bagong Kaso, Bagong Kastilyo at (Marami pa) Pagsumpa

Ibinahagi ni Poppy Montgomery kung ano ang inimbak para sa palabas kapag bumalik ito sa TV sa pang-apat na oras, sa isang bagong network.