'Tamar & Vince' Season 5 Trailer Drops After Divorce Announcement

Ang Season 5 ng 'Tamar & Vince' ay i-highlight ang mga bali sa relasyon ng mag-asawa.