Mag-asawa ang Bare Lahat sa Bagong Serye na 'Stripped' (VIDEO) ng Bravo

Maaari kang mabuhay nang wala ang iyong mga pag-aari (kasama ang mga damit) sa loob ng tatlong linggo? Nilalayon ng 'Stripped' ni Bravo na sagutin lang iyon.