Ang Kuwento ng Diyos kasama ang Morgan Freeman Nakakakuha ng Espirituwal Gamit ang 'Voice of God'

Si Morgan Freeman ay naglalakbay sa mundo sa isang personal na paglalakbay ng pagtuklas sa relihiyon.