5 'Kasarian at Lungsod' Mga Sulat na Hindi Magkakaroon Ngayon

Ang serye na pinangunahan 20 taon na ang nakakaraan at marami sa mga tema ay lipas na sa lipunan at nakakasakit.


I-stream ang Lahat ng Anim na Panahon ng 'Kasarian at Lungsod' sa Amazon Prime Video

Mula sa kamangha-manghang mga costume hanggang sa masarap na kosmos - ibalik ang iyong mga paboritong alaala.