Si Adam Richman sa Paghahanap ng Mga Lihim na Kumakain at Bakit Ang Tao V. Hindi Nagawa ng Pagkain ng Pagkain

Pinag-uusapan ni Adam Richman ang paghahanap ng mga lihim na lugar at makakain, kung bakit ang kanyang dating palabas ay hindi gumawa sa kanya ng hindi malusog, at kung bakit hindi na niya muling babalewalain ang mga tao sa social media.