Si Zachary Quinto upang Mag-host at Gumawa ng Kasaysayan ng 'In Search Of' ng Kasaysayan

Ang orihinal na serye ng paranormal na pag-imbestiga sa huli noong ika-70 'ay pinangunahan ni Leonard Nimoy.


'Sa Paghahanap Ng': Zachary Quinto Follows in Leonard Nimoy's Footstep ... Muli (VIDEO)

Unang Spock at ngayon nangunguna sa investigator ng muling pagkabuhay ng iconic '70s sci-fi misteryo serye!