Si Emily VanCamp Ay 'Ganap na Panoorin' ang 'Paghihiganti' I-reboot

'Hindi ko masabi kung sino, ngunit ibabalik nila ang isang tiyak na tao, at mahal ko ang tiyak na taong iyon,' ang pahiwatig ng bituin na 'Resident'.