5 Mga Tanong Kay Robert Irvine ng 'Restaurant: imposible'

Ang chef ng Food Network at ang kanyang koponan ay tumungo sa Wisconsin upang matulungan ang isang maliit na bayan na steakhouse na isang buwan ang layo mula sa pagsasara.