Repasuhin ng Roush: Ang 'Rellik' ay naglalaro ng Misteryo nito

Ang bagong anim na bahagi na serial-killer misteryo ay nagsasabi sa kuwento nito sa kabaligtaran, muling pagbabalik sa loob at sa pagitan ng mga yugto.