Ang 'The Red Sea Diving Resort' ng Netflix ay Isang Tunay na Kuwento ng Puso

Ang bagong thriller na si Chris Evans bilang isang matapang na ahente ng Mossad noong 1980s.