'Real Money': Rocker Eddie Pera at Pamilya Ay Sh-Sh-Shakin 'up Reality TV

'Parang naramdaman kong isang matandang rock star na may limang napaka-disfunctional na mga bata, at naisip kong mabuti itong telebisyon,' sabi ni Money sa kanyang serye ng reality AXS TV.