Makinig sa Steamy Travelogue ng Portlandia's Candace, Mula sa Mga Kaisipan ni Fred Armisen at Naririnig

Ito ay isang, um, matalik na pagtingin sa mga paglalakbay ni Candace sa buong Europa.