Mangyaring Gusto Ko Magluluto ng Ilang Pakikipag-date at Dinner Party Drama (VIDEO)

Sa gabing ito ng episode ng Australian dramedy, tatlong mga kaibigan ang dapat magkalas ng mga problema sa relasyon habang inaalam din kung ano ang lutuin para sa isang malaking hapunan.