Ang Pit Bulls at Parolees ay Nagpapalawak ng Mga Pagsusuporta sa Pagsagip sa Season 7 (VIDEO)

Kapag bumalik ang Pit Bulls at Parolees para sa Season 7, si Tia Torres at ang kanyang koponan ay abala pa rin sa pagliligtas, inaabuso at inabandunang mga aso - sobrang abala sa Video Clips, Previews at Panayam