Ang Mga Tungkulin sa TV na Tumulong sa Paghiwalay sa Masamang Aaron ni Aaron Paul Nakahanap Ang Landas

Ano ang mga pinaka-impluwensyang tungkulin sa TV ni Aaron Paul bago siya nakarating sa Hulu's The Path? Ibinahagi ng aktor ang kanyang mga alaala.