Ang 'Digmaang Pasipiko sa Kulay' ay Nagdudulot ng Bagong Banayad sa Isang Dramatic Past (VIDEO)

Ang hindi pa nababago na footage at mga sine sa bahay ay nagpapakita ng isang digmaan na hindi natin nakita!