Ang Kakaiba Ilang: Oscar at Felix Patuloy Romantikong Pakikibaka sa Season 3

Gayundin, ang palabas ay magkakaroon ng parangal kay Garry Marshall, na namatay nang mas maaga sa taong ito.