HBO's 'O.G.': Jeffrey Wright sa Kung Ano Ito Tulad ng Pag-file sa isang Real Prison

Ang artista ng 'Westworld' ay nagbabahagi pa ng higit sa kung paano nabuhay ang batay sa bilangguan.