Sina Christina Ricci at Josh Bowman sa Kahalagahan ng 'The Nellie Bly Story'

Dagdag pa, tinitingnan muli ni Bowman ang kanyang oras sa 'Revenge' at 'Time After Time.'