'Mga Nash Bridges' Mga Gumagawa at Manunulat Reunite upang Maalala ang Minamahal na Serye ng Don Johnson

Inihayag ni Carlton Cuse kung paano magkasama ang drama ng pulisya.