Ang 'Mahiwagang Isla' Host na si Kellee Edwards sa Pag-explore ng Pinaka-Malayong Lugar sa Lupa

'Nais naming maghanap ng mga lugar na hindi pangkaraniwang mga kuwento,' paliwanag niya.