Pinag-uusapan ni Lucy Lawless ang kanyang Pagbalik bilang Bayani sa 'My Life Is Murder'

Ang pribadong investigator na si Alexa Crane ay maaaring walang mga tanso na suso o tabak ni Xena, ngunit siya ay 'isang mabuting tao, na naghahanap ng katarungan.'