90th Spectacular ng 'Mickey': 3 Mga Dahilan sa Tune In para sa Star-Studded Special

Mayroong mga performer ng maraming para sa Nobyembre 4 na kaganapan.