Pinagmulan ni Amy Poehler ang Kanyang Daan kay Maya & Marty (VIDEO)

Gayundin sa episode ng Martes: nakikipag-usap si Jiminy Glick (Martin Short) kay Jerry Seinfeld.