'Pinapatay ng Tao si Maria': Ang Moral ay Hinahamon sa Season 2

'Si Maria ay nai-back sa isang sulok,' panunukso ng executive executive na si Tara Armstrong.