Ang Isang Pangalawang Spider-Man ay Nagpapatuloy Sa Aksyon sa Ultimate Spider-Man vs Marvel's. Ang Kasalanan 6

Doble ang dobleng pandamdam na spidey nang tumigil si Miles Morales ng serye ng Disney XD bilang isa pang Spider-Man.