'Sinisiyasat ni Marcia Clark Ang Una 48': Dating O.J. Sinasagot ng Tagausig ang Mga Sikat na Kaso Sa Mga Pagtatapos ng Iffy

Kinausap kami ni Clark tungkol sa kanyang bagong serye ng A&E, na itinuturing niyang isang misyon, hindi lamang isang palabas. '


'Supernatural' Sumali sa 'Scooby' Gang, isang 'Mom' Relaps, Freeform's 'Siren' Song

Dagdag pa, ang Bill Gates sa 'The Big Bang Theory' at 'Marcia Clark ay Sinisiyasat Ang Una 48.'