Ang Parade ng Thanksgiving Day ni Macy EP Susan Tercero Nagbibigay ng Ino Scoop sa Lobo

Dagdag pa, isiniwalat niya kung bakit ginagawa ng ilang mga floats sa parada at marami pa.