Si Johnny Impact sa 'Survivor,' Epektibo sa Bagong TV Deal & Turn Heads sa 'Homecoming'

Si John Hennigan ay nasisiyahan sa buhay kasama ang kanyang tag team partner sa singsing at buhay na si Taya Valkyrie.