'Pag-ibig, Victor Cimino ni Victor sa Iyong Pangwakas na Sandali, Benji at Season 2 Inaasahan

Inihayag din ng bituin ang pagbabagong punto sa panahon para sa kanyang pagkatao.