Life's a Beach: Amanda Righetti at Peter Porte Clash Awesomely sa Hallmark's 'Love at the Shore' (VIDEO)

Maaari ba ang isang by-the-book na single mom at isang play-by-his-own-rules na higit na magkakasama sa panahon ng tag-araw sa baybayin?