'Gustung-gusto Ito o Listahan' Ito: Sinabi niya / Sinabi niya Sa David Visentin & Hilary Farr

Ang mga on-screen na pagtutol ay talagang mabubuting kaibigan.