Makakakuha ng Matuwid si Jason Ritter sa 'Kevin (Marahil) Makatipid sa Mundo' ng ABC

Ang 'Parenthood' at 'Girls' na hayop ay tumatagal sa kanyang pinakamalaking akting na misyon


Naaalala ng PBS si Mister Rogers, si Drew Carey sa 'NCIS,' 'Kevin' Finale

Dagdag pa, ang mga bruised egos sa 'Bachelor: Pagkatapos ng Huling Rose' at 'This Is Us' ay malapit na sa wakas.