3 Mga Dahilan Kung Bakit 'Si Jesus: Ang Kanyang Buhay' ay Tumayo Mula sa Ibang Biblikal na Biopics

Mula sa maramihang mga pananaw nito sa hindi relihiyosong apela.