Ang Hindi Makikitang Sister ni Disney Nagtatago ng Isang Maling Lihim sa Paningin ng Plain (VIDEO)

Kapag nag-eensayo ang isang eksperimento sa agham, dapat magtulungan ang dalawang magkapatid upang matiyak na ang isa sa kanila ay hindi mananatiling hindi nakikita — magpakailanman.