Sa Badlands Season Finale: Namatay na ba (Spoiler)? At Ano ang Susunod para kay Sunny at M.K.?

Ang mga nilalang na sina Alfred Gough at Miles Millar ay sumisira sa nangyari sa tagal ng panahon - at kung ano ang maaaring mangyari sa susunod.