'Inside Bill's Brain' Director on Decoding the Billionaire, Philanthropist & Genius

Sinusubukan din niya ang pananaw ng pamilya ni Gates sa kanilang patriarch.