7 Mga Scathing Review ng 'Bafflingly Horrible' Show 'Ang I-Land' ng Netflix

Ang Rare ay ang palabas sa TV na ang mga lupa ay isang perpektong 0 porsyento na rating sa Rotten Tomato