David Bianculli: Ang Howdy Doody ay mananatiling Magpakailanman sa Bata

Ginawa ng sikat na marionette ang kanyang TV debut sa isang huling araw ng Disyembre 70 taon na ang nakakaraan at nananatiling icon ng kultura.