'Ang Mabuting Kop': Ipinakita ni Josh Groban Kung Paano Itinuro sa kanya ni Tony Danza ang mga TV Ropes

Ang mga aktor ay naglaro ng isang ama / anak na duo na puwit ang ulo nang higit sa isang beses.


Ayon sa 'The Good Cop' EP, Si Tony Danza-Starring Series ay May 'Old School' na Vibe

Malutas nina Danza at Josh Gorban ang mga krimen, ngunit hindi ito ang iyong average na pamamaraan.