Ang 'Unang Mga Petsa' ay Nagpapatunay na Ang Pakikipag-usap sa Politika ay Isang Petsa ng Hindi-Hindi (VIDEO)

Ang taong ito ay tiyak na hindi nakakakuha ng pangalawang petsa.