Ano ang Worth Watching: Kinukuha ng Ferrell ang Patlang sa HBO at The Golden Girls sa Logo para sa Biyernes, Setyembre 11 at Sabado Setyembre 12

Makikipaglaro ba ng bola si Ferrell sa mga kalamangan, at hindi ito buong biro. Dagdag pa, isang 30th-anibersaryo na Golden Girls marathon