Tumutulong si Oprah Winfrey Sa Pag-unawa sa Takot sa 'Takot Hindi sa Iyanla Vanzant' (VIDEO)

Kinausap ni Vanzant si Winfrey tungkol sa kung paano ang mga isyu na kasama namin bago ang pandemya ay pinalaki at kung paano makakatulong ang paghahanap ng ugat ng mga iyon.